Tosseløbs Cannonball Basic 17/01-2023 – Jan Wolffgangs marathon nr. 100

Tid og sted

D. 17/01-2022 fra kl. 9.00
Graversensvej 6, 4100, Ringsted

Deltagere

Marathon kl. 9.00 – 6 Runder.
Harry Cilleborg
Jane Dall
Jan Wolffgang #100
Kurt Olsen
Maria Kryger
Nils Sonqvist
Ole Caffell
Ole Toft
Preben Damsgaard
Sten Ejlersen
Søren Nielsen
Thomas Lønbæk

Halvmarathon kl. 9.00 – 3 Runder
Birthe Sønderskov
Brian Jensen
Eli Jacobi Nielsen
Erik Mollerup
Finn Danielsen
Karsten Aagaard
Louise Johansen
Mette Andersen
Mie Christoffersen
Susanne Ovesen
Thomas Mollerup

Anden distance kl. 9.00
Ingen pt.