Tosseløbs Cannonball Basic #162 – Henrik Banemanns halvmarathon nr. 100

Tid og sted

D. 10/5-2022 fra kl. 9.00
Graversensvej 6, 4100, Ringsted

Deltagere

Marathon kl. 9.00 – 6 Runder.
Aneste Fredskov
Britt Jørgensen
David Bredo
Hans Christian Jensen
Henrik A. Hansen
Hénrik Franijeur
Jane Dall
Johanna Gren
Kenneth Sommer
Kurt Olsen
Louise Blok
Nils Sonqvist
Preben Damsgaard
Tony Gren
Ulrik Pihl

Halvmarathon kl. 9.00 – 3 Runder
Birthe Sønderskov
Bodil Madsen
Claus Ø
Eli Jacobi Nielsen
Ester Mbaruku Nielsen
Finn Danielsen
Henrik Banemann #100
Leon Elstrøm
Mette Andersen
Morten Larsen
Sandie Naja Olesen
Susanne Ovesen
Tina Forsmann

Anden distance kl. 9.00
Calle Banemann
Cille Banemann
Felix W. Jensen