Tosseløbs Cannonball Basic #154 – OBS.: Ændret startsted (Hos Romby)

Tid og sted

D. 15/3-2022 fra kl. 9.00
Sct. Bendtsgade 24, 4100, Ringsted

Deltagere

Marathon kl. 9.00 – 6 Runder.
Birgitte Langballe
Carsten Brix
Harry Cilleborg
Henrik Franijeur
Johanna Gren
Kurt Olsen
Louise Blok
Maria Kryger
Morten Blok
Nils Sonqvist
Ole Toft
Pia Mortensen
Sten Ejlersen
Søren Nielsen

Halvmarathon kl. 9.00 – 3 Runder
Eli Jacobi Nielsen
Ester Mbaruku Nielsen
Finn Danielsen
Henrik Banemann
Kate Pedersen
Kitt Krogh
Leon Elstrøm
Lone Leonhard
Mette Andersen
Mikael Jonassen

Anden distance kl. 9.00
Ingen pt.