Tosseløbs Cannonball #27 – På tur – Anette Fog’s halvmarathon nr. 100 Max 50 deltagere.

Tid og sted

D. 3/7-2021 fra kl. 8:00
Skovbakken 6, 4100, Vigersted

Deltagere

Marathon kl. 8:00 – 6 Runder. 10 pladser er reserveret.
Benjamin Olsen

Harry Cilleborg

Jesper Hansen
Kenneth Sahlberg
Kurt Olsen

Louise Blok
Luise Gangergaard
Palle Gustafsen
Søren Valet

Halvmarathon kl. 10:15 – 3 Runder
Anette Fog
Anne Wonge
Annika Holm Andersen
Arne Oliver Hansen
Birthe Sønderskov
Camilla Trustrup
Claus Ø
Dorthe Møller
Eva Jørgensen
Finn Danielsen
Gitte Kruse
Gitte Kristensen
Gregers Frisken
Ingrid Jensen
Jane Steensberg
Jeanette Wly
Jørgen Nielsen
Kate Pedersen
Katja Mortensen
Kitt Krogh
Klaus Huus
Lisbeth Edske
Lise Thorsen
Lone Leonhard
Louise Andersen
Michael Jensen
Mogens Beck
Nils Sonqvist
Per Lauridsen
René Falk Jensen
René Kristoffersen
Sanne Bjerre
Signe Geertsen
Skjold Haxgart
Søren Nielsen
Tanja Frandsen
Tanja Vinholt

Anden distance fra kl. 8:00
Henrik Laursen

Lene Holst-Christensen
Sigyn Valgrind